Χωρίς τίτλο

Πρόσκληση συμμετοχής
σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με αντικείμενο
την Εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Γραμματισμός στα ΜΜΕ και εκπαίδευση: Η φωτογραφία είδησης και γεγονότων και το ντοκιμαντέρ ως εργαλεία γραμματισμού.» της Ανδρεάδου Ευθυμίας, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ υπό την εποπτεία του κ. Παναγιώτου Νίκου, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος στη Διεθνή Δημοσιογραφία, θα υλοποιηθεί ετήσια εκπαιδευτική – ερευνητική παρέμβαση για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαίδευσης στα Μ.Μ.Ε.

Πρώτη υποχρεωτική συνάντηση:
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξαδρούπολης
Πλατανότοπος, Μαΐστρος

Στην συνάντηση θα δοθούν διευκρινήσεις και θα απαντηθούν ερωτήσεις και
προβληματισμοί. Θα καθοριστεί η ημέρα και ώρα των συναντήσεων. Θα γίνει περιγραφή της φύσης και της δομής της παρέμβασης καθώς και αναφορά στην ομάδα που θα την υποστηρίξουν.