Ανδρεάδου Ευθυμία
παιδαγωγός – εμψυχώτρια, υποψ. διδάκτορ Α.Π.Θ.
υπεύθυνη εκπαίδευσης & μάθησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξ/πoλης.
τηλ. επικ: 6943108130
email: ea@edumme.com