Επικοινωνία

Ανδρεάδου Έφη
παιδαγωγός – εμψυχώτρια, υποψ. διδάκτορ Α.Π.Θ.
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943108130
email: ea@edumme.com


Δούκας Πάνος
Πληροφορικός, Δημοσιογράφος, Ειδικός στα Μέσα
τηλέφωνο επικονωνίας: 6981333525
email: panos@dukes.gr