Περιγραφή Αντικειμένου

Με τον όρο Εκπαίδευση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας εννοούμε τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης των μέσων και με τον όρο «αλφαβητισμός στα ΜΜΕ» αναφερόμαστε στο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι. Επομένως, η «εκπαίδευση στα ΜΜΕ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη τόσο της κριτικής κατανόησης όσο και της ενεργού συμμετοχής δηλαδή την ανάπτυξη των κριτικών και δημιουργικών ικανοτήτων.  Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να καθιστά  ικανούς τους εκπαιδευόμενους να δί­νουν, ως καταναλωτές των μέσων, τις δικές τους ερμηνείες, να προβαίνουν σε εμπεριστατωμένες κρίσεις αλλά και να γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί μέσων.

Συγκεκριμένα ο όρος αφορά:

α) γνωστικές δεξιότητες, δηλαδή την ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης της λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης καθώς και των μηνυμάτων που μεταφέρονται μέσω αυτών, παράλληλα με την ικανότητα αντίληψης, ανάλυσης και κριτικής χρήσης του πλαισίου στο οποίο χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά, ως μορφωτικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί μηχανισμοί.

β) τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή την πρόσβαση και ικανότητα κριτικής χρήσης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας

γ) επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, δηλαδή, την ικανότητα προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας (μέσω της παραγωγής περιεχομένου) σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Ο όρος «Εκπαίδευση στα Μέσα» περιλαμβάνει όλους τους τύπους των μέσων, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο, το βίντεο, το διαδίκτυο, τα βιντεοπαιχνίδια και τις εικονικές κοινότητες.

 

Πηγές

1.      https://medialiteracyinstitute.gr/media-literacy/ti-ine-i-pedia-sta-mesa/

2.      Buckingham, D. (2008). Εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Μτφρ. I. Σκαρβέλη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.