Περιγραφή Προγράμματος

Τα οπτικοακουστικά έργα που πραγματεύονται κοινωνικά ζητήματα και προβληματισμούς αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να τεθούν υπό συζήτηση και διαπραγμάτευση μέσα στην εκπαιδευτική πράξη. Μέσα από αναγνώσεις οπτικοακουστικών «κειμένων» που στόχο έχουν την καταγραφή της πληροφορίας και την επικοινωνία αυτής, καθώς και από την επαφή με την διαδικασία δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων των παραπάνω κατηγοριών, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικού γραμματισμού.

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε ερευνητική – εκπαιδευτική παρέμβαση στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαίδευσης στα Μέσα και συγκεκριμένα στα είδη της φωτογραφίας και του κινηματογράφου που έχουν τη διάσταση του ντοκουμέντου μέσα από ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία των 2 μέσων, θα αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης αυτών με στόχο να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ομάδες σε διαδικασίες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (φωτογραφικό project και ντοκιμαντέρ). Εκτός από την συμμετοχή τους στην παρέμβαση οι εκπαιδευτικοί θα καλεστούν να αποτυπώσουν τις γνώσεις, απόψεις και στάσεις τους ως προς τα συγκεκριμένα Μέσα και την σημαντικότητα τους στην εκπαίδευση, στην αρχή αλλά και μετά το πέρας του προγράμματος, ώστε να αποτυπωθούν τυχόν αλλαγές σε αυτές. Θα αξιολογήσουν επίσης το πρόγραμμα και θα προτείνουν αλλαγές, προσθήκες, ή θα εντοπίσουν ελλείψεις.