“Τα πράγματα μιλούν”

To συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από ομάδα φοιτητών και αποφοίτων παιδαγωγικών τμημάτων στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας της Ανδρεάδου Έφης με τίτλο «Καλλιέργεια και αξιοποίηση του Οπτικοακουστικού Γραμματισμού. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης μπροστά από τον φακό.», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία” του Δ.Π.Θ.